Priser i Havnen

Nye priser i Stigebådehavn gælder fra 1/2-2018

Fast plads stor: 1680
Fast plads XS: 1800

Fast plads lille: 960

B.medlem /slæbested: 420

Gæsteplads stor: 2130

Gæsteplads lille: 1260

Liste for faste pladser tryk her:

Venteliste tryk her:


Gæstepladser:
Skal søges hvert år fra den. 1dec. til den. 31dec. ved henvendelse til havnefogeden, på mail.
pladserne bliver prioriterede efter dato og klokkeslet for modtagelse af mail.

Venteliste:
Ved manglende betaling mister man sin plads på listen og skal søge på ny. Se §5 i vedtægterne.
OBS! Der sendes ikke rykkere til folk på ventelisten.